!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Sophantering

Soprummen hittar du i anslutning till de flesta av föreningens garagelängor. Avfallet skall källsorteras. De sopor som inte går att källsortera t ex grovsopor, ansvarar du själv för att ta till avfallsstationen. 

Farligt avfall får inte ställas i soprummen. De ska lämnas in på återvinningscentral.

Vid skrymmande avfall kan du med fördel låna föreningens släpkärra och köra till Mellringe återvinningscentral.

Komposterbart avfall lägger du i komposttunna i ditt soprum. Kompostpåsar för ditt komposterbara köksavfall finns i varje soprum. Om de skulle vara slut kontakta vicevärlden. 

Städansvar

På insidan av soprumsdörren finns information om under vilka veckor som du ansvarar för soprummet, vilket innebär att du ser till att soprummen är rena och snygga genom att sopa och städa upp eventuellt skräp som hamnat på golvet.

Under vintertid ser du till att det är skottat och eventuellt sandat utanför soprummet. Sand finns i de blå sandlådorna i anslutning till några av soprummen.