!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Andrahandsuthyrning

Föreningen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år. 

Din ansökan vill vi ha skriftligen på HSB-blanketten, eller motsvarande.

Ansökan lämnar du till ordförande eller någon annan i styrelsen.

Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande möte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli. 

Avslag från styrelsen kan överklagas till Hyresnämnden.

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, anonymiteten ökar. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset etc. Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsuthyrning. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt två års andrahandsuthyrning.