!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Skadeanmälan, försäkring, myror

Styrelsen har beslutat att teckna en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam. Försäkringen gäller för alla bostadsrättshavare. Det innebär att Du som bostadsrättshavare inte längre behöver något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring.

Fördelen med ett gemensamt bostadsrättstillägg är bland annat att vid en skada som drabbar både fastigheten och bostadsrättshavaren blir skaderegleringen betydligt enklare än förut. Skadan regleras av en skadereglerare, alltså både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget. En annan fördel är förstås att alla har bostadsrättstillägget, ingen kan glömma bort det.

Skador eller fel som är föreningens ansvar anmäler du till vicevärden. Är skadan inte akut föreslår vi att du går till kvartersgården och gör muntlig anmälan. Är du osäker på om det är du eller föreningen som ansvarar för skadan så kan du passa på att fråga vicevärden.

Även när du har en akut skada så skall du först kontakta vicevärden. Det går bra att ringa direkt hem till vicevärden i sådana fall. Vicevärden avgör om akut hjälp skall kallas in och ordnar att sådan hjälp kommer hem till dig.

Skälet till att föreningen har en sådan ordning är att föreningens avtal om akuthjälp är dyrt. För att hålla kostnaderna nere är det därför viktigt att du noga överväger behovet av akut hjälp. Beställer du akuthjälp utan att vicevärden godkänt det kan du i värsta bli betalningsansvarig för viss del av kostnaden.

Vi har en försäkring som täcker bekämpning av skadedjur som myror. Har du problem så kontakta Anticimex 019-670 77 00. Uppge avtalsnummer 18 90 874 via Osséen försäkringsmäklare.