!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Reparationsfond

Av din månadsavgift avsätts ett mindre belopp i en reparationsfond för lägenheten. Hur stort beloppet är skrivet på dina hyresavier.

Pengarna i fonden får du använda till standardförbättringar i din lägenhet. Vill du t ex byta diskmaskin så får du normalt först köpa en ny diskmaskin för egna pengar. Du lämnar därefter kvittot samt ifylld "blankett för reparationsfond" till vicevärden som ordnar att utbetalning av beloppet görs till dig. Skall du göra omfattande förbättringar kan du begära att få en faktura från affären helst på 30 dagar Lämna en fakturakopia till vicevärden, som ordna med utbetalning till dig. Ange clearingnummer och ditt kontonummer så får du beloppet insatt direkt på ditt konto. Fakturan från affären betalar du själv!

I broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten” finns uppgifter om vem som har underhållsansvaret. Har du frågor kontaktar du vicevärden. Broschyren finns på hemsidan diset.nu.

(Det yttre underhållet fastställs i en underhållsplan som styrelsen upprättar.)