!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Skrivelser och synpunkter till styrelsen

För att styrelsen skall kunna göra ett så bra arbete som möjligt krävs att du engagerar dig i ditt boende och lämnar synpunkter till styrelsen när du tycker något fungerar bra eller dåligt i föreningen. Styrelsen vill gärna att du lämnar skriftliga förslag till lösningar, eller idéer, som kan förbättra vår boendemiljö.

 

Motionsrätt enligt § 11 i föreningens stadgar

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie förenings-stämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.