!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Eget och gemensamt arbete i föreningen

Föreningens målsättning är att enklare underhåll skall ske genom eget arbete.

Inför varje år beslutar styrelsen vilket underhållsarbete som skall göras på bostadsrätterna.

Styrelsen beslutar också vilket underhåll som skall ske genom eget arbete respektive vilket underhållsarbete som skall upphandlas av entreprenör.

Ett veckoslut varje vår och höst samlas vi för att gemensamt städa markområdena runt garage, kvartersgård och lägenheter. Städdagarna är utmärkta tillfällen att få kontakt med grannarna. Föreningen står för allt material och bjuder också på förtäring.

Eget arbete i vår förening innebär även att du under en eller två veckor varje år ansvarar för att soprummet, som tilldelats din bostad, är rent och snyggt. Det innebär att du under vintertid ser till att det är skottat och eventuellt sandat utanför soprummet. Sand finns i anslutning till några av soprummen.

På sommaren ser du till att soprummen är rena och snygga genom att sopa och städa upp eventuellt skräp som hamnat på golvet.

Genom att alla medlemmar hjälper till med eget arbete så håller vi kostnaderna nere för föreningen.