!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Att äga en bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna har ansvaret för skötsel, drift och underhåll. Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter handhas av medlemmarna genom den styrelse de väljer.

Det är medlemmarna, bostadsrättshavarna, som bestämmer. På den årligen återkommande ordinarie föreningsstämman väljs föreningens styrelse, som då också får medlemmarnas uppdrag att leda verksamheten under det kommande året. Föreningsstämman utser också revisorer och valberedning.

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Till den ska alla medlemmar kallas. Mellan föreningsstämmorna är det styrelsen som har ansvaret för föreningens verksamhet och som en ram runt bostadsrättsföreningens verksamhet ligger föreningens stadgar. Genom att engagera dig på föreningens årsstämma, ta kontakt med styrelsen eller själv vara styrelsemedlem kan du ha ett aktivt inflytande över ditt boende.

När man köper en bostadsrätt betyder det att man förvärvat nyttjanderätten till en lägenhet. Lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättsinnehavare är medlem i en förening som äger huset eller husen. Det är styrelsen, som efter bland annat sedvanlig kreditprövning, godkänner nya medlemmar. Kreditprövningen görs av vår förvaltare Riksbyggen.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på de verkliga boendekostnaderna, och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som föreningen behöver betala.

I broschyren "Vem ska underhålla bostadsrätten" kan du läsa vilket ansvar som föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren har för underhållet.