!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Om Björkhaga

Området byggdes 1978-1982. Björkhaga är ett resultat av en politisk målsättning att åstadkomma en boendemiljö som i sin sociala struktur kan bidra till att underlätta boendedemokrati och därigenom ge möjlighet för de boende att direkt påverka sin omgivning. Hustyper av varierande upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt var tänkt att ge olika inkomst- och åldersgrupper möjlighet att bosätta sig i området.

Husen har placerats i grupper lämpliga för samfälligheter som förvaltar sina delar av området och tillvaratar vissa gemensamma intressen t ex skötsel av lekplatser och markytor utanför den egna tomtmarken samt gemensamma kvartersgårdar. 

Området byggdes i harmoni med skogskanten runt området, och husen är placerade i oregelbundna grupper, vilket motverkar den känsla av sterilitet som andra bostadsområden kan ge.

Vår förening, Brf Diset, består enbart av bostadsrätter. Vi ingår inte i någon samfällighet, utan sköter själva de ytor som tillhör oss.

Området hette från början Södra Björklunda och därefter Norra Oxhagen. Efter att synpunkter lämnades på namnet så döptes slutligen området om till Björkhaga. 

Du kan nå Björkhaga med bil från centrum via Karlslundsgatan och senare Gäddestavägen, eller från Mellringehållet via Sandbackavägen/Gäddestavägen. Bussar som betjänar området är linje 7, 8 och 9. Cyklar du finns det cykelbanor åt alla möjliga håll.

1985 hade vi boende i bostadsområdet Björkhaga en invigningsfest. Björkhaga byggdes i tre etapper, och från planering till färdigbyggt tog det således tio år. Den 31 maj 1985 anordnades en stor fest för Björkhagaborna på fotbollsplanen utanför Björkhagaskolan.

Hela spektaklet videofilmades av Stig Frycklund. Stigs VHF-band är överförda till DVD med en speltid på 2 timmar och 40 minuter. 

Skolbarnen inledde festen med sång, unga flickgymnaster uppträdde också. Unga musikanter stod för dansmusiken under kvällen. Idag är dessa barn och ungdomarna 40-55-åringar. Vi föräldrar är något äldre.

Filmerna hittar du här: Youtube