!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Rutiner för till och ombyggnad

Ombyggnationer

Tänker du göra en väsentlig förändring i din lägenhet bör du kontakta styrelsen. Är du osäker på om något tillstånd krävs kontaktar du vicevärden.

Du lämnar en skriftlig ansökan till styrelsen och i de fall där det behövs så bifogar du en ritning. Din ansökan behandlas som regel vid påföljande styrelsemöte. I en del fall kan du även behöva ha bygglov, t ex vid större verandabygge. I de fall där bygglov krävs skall även kopia på bygglovet bifogas till din ansökan.

Gör du någon väsentlig förändring utan att ha styrelsens godkännande kan du bli skyldig att återställa lägenheten i det skick den var i innan ombyggnaden gjordes.

OBS!

Glöm inte att tala med grannarna om din ombyggnad kan befaras bli störande ljudmässigt.