!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Biltrafik och mopeder i området

Mopedtrafik förbjudenTänk på att det är förbjudet att framföra alla typer av mopeder/motorcyklar på gång- och cykelbanorna. Att köra in mopeden/motorcykeln för parkering på egen gård får självklart ske, men då via kortast möjliga färd på gångbanorna och i LÅG hastighet (normal gångfart), samma gäller för utfart...
MC- och mopedburna gäster på kort besök ställer lämpligen sina fordon på parkeringen och promenerar in.

Föräldrar, ta ert ansvar och tala om för ungdomarna vilka regler som gäller!

Motorfordonstrafik förbjuden

Motorfordonsförbudet gäller även för oss vuxna, bil får dock köras in för i- och urlastning, men med försiktighet och omdöme, max gånghastighet på fordonet.

Efter avklarad i- eller urlastning ska fordonet snarast flyttas till ordinarie parkering.

Problem med hantverkeras bilar
När vi anlitar hantverkare så har vi förståelse för att de måste köra fram till entrén för att lasta ur verktyg och material. Men det är inte bra att de har bilarna stående på gångbanan. Bilarna skymmer sikten, står i vägen för lekande barn, hindrar andra transporter och utryckningsfordon.