!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Kvarterslokalen

KvarterslokalenKvartersgården förvaltades tidigare av en samfällighetsförening, men sedan 2005 har bostadsrättsföreningen Diset övertagit gården.

Kvartersgården är belägen bakom Sigillgatan 66-74 och har nummer 76. För att komma in i kvartersgården måste du ha en passerbricka. Alla hushåll har tilldelats en bricka

Kvartersgården är öppen mellan kl 05:50 och 22:00, övriga tider är den stängd. Under den tid som kvartersgården är stängd så fungerar inte passerbrickan.

Vi vill att vår kvartersgård ska vara öppen för alla våra boende. Det innebär ett ansvar från oss alla. Inpasseringsbrickan, som fungerar som nyckel, är bostadsrättsägaren fullt ansvarig för och ska självklart inte låna ut den till någon.  Om barn eller ungdomar vill utnyttja gården är det självklart att bostadsrättsägaren är närvarande. Skada skall utan dröjsmål anmälas till vicevärden och styrelsen har oinskränkt rätt att bedöma om skadan skall avhjälpas av fackman. Bostadsrättsägaren står för samtliga kostnader som uppstår då fel skall avhjälpas.

Detta för att vi alla ska känna vårt ansvar för vår kvartersgård så att den hålls fräsch.

Entrén, tvättstuga, relaxen och övernattningsrummet får inte blockeras under uthyrningstiden då dessa även ska kunna hyras ut.

Vi vill även påminna om att djur inte får vistas inne i kvartersgården då vi tänker på allergiker m.m.

Bokning gör Du på vicevärdsexpeditionen