!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Diset

Styrelse

Sittande styrelse i BRF Diset är:

Roger Ståhlman, Ordf. (Sg 174) 0703-18 44 50
Jan Backström, vice Ordf. (Sg 168) 0705-53 31 32 
Marie Johansson, Kassör (Sg 66) 0704-55 59 19
Ulf Alenstad, Sekreterare (Sg 78) 0704-32 33 22
Malin Engström, (Sg 92) 019-20 10 01
Barbro Pettersson, (Sg 68) 0730-50 60 52 
Olov Kilsberger, (Sg 6) 070-300 08 24
Leif Yngström, HSB 0706-63 19 54

Du kan också kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@diset.nu

Styrelsen arbete syftar till att:

  • Verka för att den enskilde medlemmens rättigheter och skyldigheter gentemot din förenings övriga och blivande medlemmar upprätthålls.
  • Verka för en tydlighet i vad den enskilde medlemmens rättigheter och skyldigheter innefattar.
  • Verka för den enskilde medlemmens jämställdhet i förhållande till övriga medlemmars.
  • Verka för styrelsens redbarhet genom att motverka tagande av icke deklarerade ersättningar.
  • Verka för att styrelsen har tillfredsställande kunskaper om din förening och dess skötsel.
  • Verka för att din förenings tillgångar förvaltas på det för medlemmarnas förmånligaste sättet.
  • Verka för att skydda din och dina grannars boendemiljö.
  • Verka för ärlighet, uppriktighet och öppenhet mot föreningens medlemmar och blivande medlemmar.
  • Verka för att avyttrare samt förvärvare på ett opartiskt sätt besitter samma kunskap om din förenings ekonomi och övriga angelägenheter.